Pihasuunnittelun avulla ekologinen piha

Ekologisessa pihassa hulevedet eli maan pinnalla virtaavat sadevedet ja lumen sulamisvedet otetaan talteen ja ohjataan kasvillisuuden käyttöön. Näin piha-alueesta saadaan entistä turvallisempi, monimuotoisempi ja ekologisempi.

Hulevesiä syntyy, kun sade- ja sulamisvedet eivät pääse imeytymään maahan vaan ne valuvat hallitsemattomina maan pinnalla. Pintaveden imeytymistä estävät kaikki tiiviit rakenteet, joita ovat mm. kattopinnat, asvalttipinnat, kiveykset ja osittain myös terassit.

Jos tontti on kovin viettävä ja siinä on paljon päällystettyä pintaa, kovilla sateilla sadevesikaivot eivät pysty vastaanottamaan kaikkea virtaavaa, jolloin osa vedestä virtaa tontilla hallitsemattomasti. Tämä lisää kosteusriskejä tontin alapuolisilla alueilla ja voi kuormittaa siellä olevia rakennuksia tai naapuritonttia. Samalla virtaus aiheuttaa eroosiota kuljettamalla irtonaista maa-ainesta tontin alempiin osiin.

Mitä ratkaisuja pihoissa voidaan käyttää hulevesien hallinnassa?

Keinoja on useita ja uusia kehitellään jatkuvasti. Parhaat ratkaisut mietitään aina suunnittelukohteen mukaan. Tärkeä yksittäinen tapa on vähentää päällystettyjä pintoja tai korvata osa niistä vähemmän tiiviillä rakenteilla. Näin vesi pääsee imeytymään maapohjaan ja sieltä edelleen kasvillisuuden hyödyksi. Kun kasvillisuus tasaa tontin pienilmastoa haihduttamalla kosteutta etenkin kuumina ja kuivina kesäpäivinä, oleskelu tontilla on miellyttävämpää.

Sadevedet kasvien hyödyksi

Erityisen hyödyllistä hulevesien vähentämisessä on tontilla jo olemassa oleva kasvillisuus. Se kannattaa säilyttää, jos se suinkin on mahdollista. Uudiskohteissa tämä saattaa olla vaikeaa – etenkin jos rakennustehokkuus on suuri ja se käytetään täysimittaisena. Rakennusaikainen haaste tonteilla on eroosio, kun kasvillisuus on poistettu maanpinnasta ja pintavedet kuljettavat maamassoja alaspäin. Eroosiota pitää aina pyrkiä ehkäisemään, koska se aiheuttaa rakennusaikana monenlaisia haasteita.